Spoločnosť MVE Tekov

Spoločnosť MVE Tekov, s.r.o. je investorská spoločnosť; bola založená privátnym investorom a obcami Nový Tekov, Starý Tekov s cieľom pripraviť, realizovať a prevádzkovať malú vodnú elektráreň ( ďalej iba MVE ) na rieke Hron v katastri obce Nový Tekov. Súčasťou projektu MVE je aj ľahké premostenie rieky Hron ponad hať MVE, výhradne ako iba obecná komunikácia, s lávkou pre peších; napojenie premostenia na obecné komunikácie nie je predmetom projektu MVE.

 
 

© MVE Tekov 2014